ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αποχή / Προσωρινός ή επ’ αόριστον αποκλεισμός

Αποχή για 24 ώρες

Οι παίκτες της VistaBet.gr μπορούν ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιήσουν ένα διάλειμμα 24 ωρών από το παιχνίδι τους. Όταν η χρονική περίοδος αποχής παρέλθει, ο λογαριασμός θα ανοίξει αυτόματα.

Προσωρινός αποκλεισμός

Οι παίκτες της VistaBet.gr μπορούν ανά πάσα στιγμή να προχωρήσουν σε προσωρινό αποκλεισμό από το παιχνίδι τους. Οι προσωρινοί αποκλεισμοί μπορούν να έχουν διάρκεια από 1 έως 6 μήνες. Όταν η χρονική περίοδος του προσωρινού αποκλεισμού παρέλθει, ο λογαριασμός θα ανοίξει αυτόματα.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός

Ο επ’ αόριστον αποκλεισμός απαιτεί μία κοινή δέσμευση μεταξύ του παίκτη και της εταιρείας μας. Θα προχωρήσουμε σε εύλογες κινήσεις για να αποτρέψουμε τον παίκτη να ενεργοποιήσει εκ νέου τον λογαριασμό του ή να δημιουργήσει νέους λογαριασμούς. Ωστόσο, στη διάρκεια αυτής της περιόδου αποκλεισμού ούτε ο παίκτης δεν πρέπει να προσπαθήσει να ενεργοποιήσει εκ νέου τον λογαριασμό του ή να δημιουργήσει νέους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στοιχείων εγγραφής τρίτων προσώπων.

Οι περίοδοι μόνιμου αποκλεισμού έχουν ελάχιστη διάρκεια 1 έτους. Μετά από το πέρας της ελάχιστης περιόδου, ο λογαριασμός θα παραμείνει μόνιμα αποκλεισμένος, εκτός αν ο παίκτης επικοινωνήσει μαζί μας και αιτηθεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας ξανά. Τέτοια αιτήματα αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης από μέρους της εταιρείας και ενδέχεται να επιτραπεί στον παίκτη να δημιουργήσει νέο λογαριασμό στο site μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στη διάρκεια της αποχής, του προσωρινού ή του μόνιμου αποκλεισμού, οι παίκτες δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν καταθέσεις ή να παίξουν. Παράλληλα, οι παίκτες που έχουν κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα αποκλείονται από τις διαφημιστικές επικοινωνίες.

Για να ενεργοποιήσετε αποχή 24 ωρών, προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Επιπλέον του αυτοαποκλεισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί λογισμικό γονικού ελέγχου όπως τα Cybersitter και NetNanny για τον αποκλεισμό πρόσβασης.

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: August 2021